ซีเกทส่งมอบโครงการบูรณะโรงเรียนบ้านบุใหญ่ จ.นครราชสีมา : BuyCOMs IT News movement

IT News ความเคลื่อนไหววงการไอทีไทย

ซีเกทส่งมอบโครงการบูรณะโรงเรียนบ้านบุใหญ่ จ.นครราชสีมา

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโคราช นําโดยนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช (แถวยืน กลางซ้าย) มอบโครงการบูรณะโรงเรียนบ้านบุใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แก่นายธีรพล เวียงวลัย รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (แถวยืน กลางขวา) โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุใหญ่ร่วมในพิธีผู้บริหารและพนักงานของโรงงานซีเกทโคราชใช้งบประมาณ 247,000 บาท เพื่อร่วมกันบูรณะโรงอาหาร บ่อเลี้ยงปลาในท่อปูนซีเมนต์ ต่อเติมโครงหลังคากันแดด ระบบน้ําบาดาลอัตโนมัติและแปลงผักสวนครัวของโรงเรียนบ้านบุใหญ่เพื่อยกระดับสุขอนามัยและสอดแทรกความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการยังชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ"ประเภทสินค้า อื่นๆ/ไม่ระบุ" ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ"ยี่ห้อ Seagate"
สำหรับร้านค้า, ผู้จำหน่ายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมในองค์กร สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดข่าวสารหรือกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ พร้อมรูปภาพของกิจกรรม 1 รูปมาได้ที่ prbuycoms@gmail.com