โซโลมอนติดตั้ง Cambium รอบเทศบาลนนครนครสวรรค์

โซโลมอนติดตั้ง Cambium รอบเทศบาลนนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นสื่อสัญญาณไร้สายใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน เริ่มมีบทบาทสำคัญกับสังคมมากขึ้น ด้วยภัยอันตรายที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจและเลือกที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีนโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบเทศบาลนครนครสวรรค์และตามจุดสัญญาณไฟแดง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังช่วยงานตำรวจในเรื่องของการติดตามหาผู้กระทำผิดได้ง่ายขึ้น ซึ่งกล้องวงจรปิดที่ทางเทศบาลนครนครสวรรค์เลือกใช้เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง ดังนั้น ทางเทศบาลนครนครสวรรค์จึงต้องการระบบ Network ที่มีประสิทธิภาพเพื่อมารองรับการใช้งานกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุณณัฎฐวุฒิ  จีนมหันต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครสวรรค์ กล่าวว่า “ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้เริ่มทำระบบกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ปี 50 ซึ่งเป็นนโยบายของนายกเทศมนตรีที่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม และเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะด้านการจราจร คดีอาชญากรรมต่างๆ สามารถเปิดดูย้อนหลังและตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้”

“สำหรับการติดตั้งในครั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ได้เลือกใช้กล้องวงจรปิดคุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ระบบเน็ทเวิร์ค (Network) ที่จะมารองรับจึงต้องมีประสิทธิภาพสูงด้วยเช่นกัน จึงได้เลือกใช้สื่อสัญญาณแบบไร้สายแบรนด์ Cambium ของบริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่รองรับโซลูชั่น Outdoor  ได้เป็นอย่างดี และยังมีฟีเจอร์ (Feature) ที่รองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด ถ้าตัวกล้องมีคุณภาพดีแต่สื่อสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพการทำงานคงไปด้วยกันไม่ได้ ดังนั้นการใช้งานต้องคู่ขนานกันไป”

ในส่วนของการติดตั้ง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสัญญาณไร้สายระยะทางไกลร่วมกับกล้องวงจรปิด จึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ Cambium ของบริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งมีความเหมาะสำหรับนำไปใช้งานร่วมกับกล้อง และสามารถทำ Streaming ข้อมูลได้ดี ด้วยคุณภาพของกล้องที่มีความละเอียดสูงและพื้นที่การติดตั้งในเมืองทำให้มีปัจจัยหลายๆ อย่างที่มีผลกระทบต่อสัญญาณภาพที่ได้ บริษัท โซโลมอนฯ จึงได้วางโซลูชั่นตามความต้องการของเทศบาลนครนครสวรรค์ คือ ต้องการติดตั้งศูนย์ควบคุมไว้ที่ทำการเทศบาลฯ แต่เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน ทำให้มีสิ่งกีดขวางสัญญาณเป็นจำนวนมาก จึงแก้ไขโดยการใช้สาย Fiber จากที่ทำการเทศบาลนครนครสวรรค์ไปที่หอชมเมืองแทน โดยใช้อุปกรณ์ Cambium รุ่น PMP450 จำนวน 9 ตัว เป็น Base ส่งสัญญาณแบบ Point to Multi Point ไปยังตัว CPE จำนวน  26 ตัว ที่ติดตั้งพร้อมกล้องวงจรปิดจำนวน 26 ตัว และยังใช้ Cambium รุ่น PTP250 จำนวน 3 ลิงค์ แบบ Point to Point ส่งสัญญาณไปให้กล้องวงจรปิดจำนวน 3 ตัว เหตุผลที่ต้องใช้การส่งสัญญาณแบบ Point to Point ก็เนื่องมาจาก มี 2 ลิงค์ ที่ต้องใช้งานร่วมกับกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง 29 ล้านพิกเซล และอีก 1 ลิงค์ เป็นพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนมาก เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน

“ระบบเน็ทเวิร์คของ Cambium เป็นสินค้าระดับ Carrier Grand ทำให้เชื่อถือด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี   เพราะฉะนั้นทางเทศบาลฯ จึงได้เลือกใช้งาน และคิดว่าระบบเน็ทเวิร์คของ cambium จะช่วยงานของเทศบาลได้เป็นเวลานานหลายๆ ปี ซึ่งจากการทดสอบก่อนหน้านี้ทางเทศบาลฯ ได้ทดสอบกับอุปกรณ์ตัวอื่นด้วย แต่ก็ไม่ผ่านการประเมิน จนได้มาทดสอบกับ cambium ซึ่งผลที่ได้ค่อนข้างพอใจในประสิทธิภาพที่ได้รับเป็นอย่างดี” คุณณัฎฐวุฒิ  จีนมหันต์ กล่าว