ControllerVsController-less เลือกแบบไหนที่ลงตัวมากกว่ากัน

ControllerVsController-less เลือกแบบไหนที่ลงตัวมากกว่ากัน

aerohive-controller

การติดตั้ง Access Point ในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ ต้องใช้อุปกรณ์ Access Point เชื่อมต่อหลายตัวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ดังนั้น ารบริหารจัดการกับอุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ใน Network เดียวกันทำงานได้อย่างสอดประสานกัน ซี่งการที่จะบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีส่วน “สมอง” ที่จะคอยควบคุม ซึ่งส่วนสมองนี้ จะเรียกว่า  Controller ซึ่ง Controller จะช่วยให้ระบบสามารถปรับแต่ง (Configuration) และตรวจสอบสถานะ (Monitoring) ของอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากได้ง่าย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่อุปกรณ์ที่ไม่มีระบบควบคุม (Stand alone) ไม่สามารถทำได้ อย่างเช่น  การโรมมิ่งอุปกรณ์ (Roaming Feature) การจัดการความถี่หรือสัญญาณรบกวนต่างๆ (RF Planning) ดังนั้น การทำงานของ Controller คือ เมื่อมีอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือสมาร์ทโฟนมาจับสัญญาณกับ  Access Point  อุปกรณ์ Access Point จะทำงานได้ต้องรอคำสั่งจากตัวควบคุม Controller เท่านั้น

aerohive-controller

การทำงานผ่านตัว Controller ดูเหมือนจะมีการทำงานที่สมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัว Controller  เองก็เช่นกัน คือ
ข้อดี

  • มีความปลอดภัยกับตัวอุปกรณ์เครื่องลูกข่าย เพราะเมื่อ Controller ไม่สามารถติดต่อกับ Access Point ได้ ข้อมูลจึงไม่ถูกบันทึกลงใน Access point ดังนั้น เมื่ออุปกรณ์ถูกโจรกรรมหรือนำไปใช้งานที่อื่น จึงไม่มีข้อมูลติดไปด้วย เพราะ Access Point เป็นเสมือนทางผ่านเท่านั้น

ข้อเสีย

  • ถ้า Controller มีปัญหา ตัว Access Point หรือเครื่องลูกข่ายจะไม่สามารถทำงานได้ทันที เปรียบเสมือนว่ามันสมองหรือระบบควบคุมคำสั่งหายไป
  • ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก Controller จะมีการจำกัดจำนวนเครื่องลูกข่ายที่จะรับได้  ดังนั้นหากในอนาคตจะมีการเพิ่มจำนวนลูกข่าย ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หรือเพิ่ม Controller ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ

ด้วยปัญหาการใช้งานกับ Controller นี้เอง ทำให้มีการพัฒนาการใช้งานแบบ Controller-less ขึ้นมา คือ มีการใช้งานจากส่วนที่เป็น Controller ให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย โดยให้ Access Point มีความสามารถในการควบคุมสั่งการทำงานทั้งระบบได้เอง

ข้อดี

  • ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบมีปัญหา เพราะหาก Access Point ตัวใดตัวหนึ่งในระบบมีปัญหา ตัวอื่นจะทำงานแทนทันที เพราะการทำงานไม่ต้อง ผ่าน Controller
  • สามารถเพิ่ม-ลด Access Point หรือเครื่องลูกข่าย ได้ไม่จำกัด ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน Controller
  • ง่ายต่อการควบคุม เพราะบริหารจัดการผ่านระบบ Cloud ทำให้ผู้ที่เป็น Admin ระบบสามารถเข้ามาบริหารจัดการ Network ได้จากทุกที่ทั่วโลก

ข้อเสีย

  • ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี ผู้ใช้อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ก็มีพื้นฐานที่อ้างอิงมาจากระบบเดิมที่เป็น controller นั้นเอง

aerohive-controller

ระบบ Controller หรือ Controller-less  ไม่ว่าจะเลือกใช้งานแบบใด ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือความเหมาะสมของผู้ใช้งาน แต่เทคโนโลยีใหม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาระบบเดิมๆ ให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น และประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงแหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกและความคุ้มค่าในการลงทุน

สนับสนุนบทความโดย : Solomon Technology Thailand Co., Ltd. โทรศัพท์ 0-2574-6409 (Auto 10 Lines) www.solomon.co.th