เว็บไซต์ www.BuyCOMs.com ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกของเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมกับมีสิ่งแปลกใหม่ให้เราได้สัมผัสอยู่เสมอ ซึ่งเว็บไซต์ www.BUYCOMS.com ก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรของประเทศไทยนั้นได้หันมาใช้ มารู้จัก มาสัมผัส มาคลุกคลีกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้น หรือบางคนก็รู้จักเพียงคำว่า "เว็บไซต์" ซึ่งนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบุคคลเหล่านั้น

เว็บไซต์ www.BUYCOMS.com ก็เป็นเว็บหนึ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รู้จักคอมพิวเตอร์มากขึ้นได้รู้จักการเลือกซื้อแบบฉับไว้ ทันข้อมูล ทันสถานการณ์ ด้วยข้อมูลที่มากมายเพื่อที่จะให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการมากที่สุด ภายในเว็บไซต์ของ BuyCOMs จะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทางนิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ และ เรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย ซึ่งกลุ่มผู้อ่านนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างคือ กลุ่มที่มีความรู้ความชำนาญมาก กับกลุ่มที่พึ่งจะเริ่มต้น โดยกลุ่มที่มีความชำนาญอยู่แล้วก็อาจจะศึกษาข้อมูลหรือทำการดูเนื้อหาต่างๆ จากเว็บแทนการอ่านในหนังสือ ประกอบกับมีความพร้อมในเรื่องของอินเตอร์เน็ตที่บ้าน หรือเข้าร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่บ่อยๆ

ส่วนผู้ที่พึ่งจะเริ่มต้นก็อาจจะอ่านจากหนังสือ โดยอาจจะอ่านจากห้องสมุดของโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือซื้อมาอ่านด้วยตนเองตามความชอบส่วนตัว และในขณะเดียวกันบางเวลาอาจจะมีบางที่สถานะของกลุ่มทั้งสองจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางช่วง หรือบางโอกาส เช่น คนที่ชอบดูเว็บอาจจะกลับมาดูหนังสือก็ได้ เนื่องจากอาจจะมีความต้องการเก็บข้อมูลไว้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมา หรือคนที่ชอบดูหนังสืออยู่แล้วอาจจะพัฒนาการดูเว็บไซต์แทน เนื่องจากต้องการข้อมูลที่อัพเดตกว่า ไวกว่าในหนังสือโดยเฉพาะเรื่องของ street price ที่มีการอัพเดตกันอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ที่มากมายจึงทำให้เว็บไซต์ www.BuyCOMs.com เหมาะสำหรับเป็นเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นไป เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถจะแยกแยะ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีให้เลือกอย่างมากมายในตลาดได้ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ใน การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นั้นๆ ด้วย

จึงทำให้ผู้ที่จะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น สามารถใช์เม็ดเงินได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยความที่เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นภาษาไทย จึงเป็นเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสมกับคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนไทยนั้นไม่ค่อยชอบภาษาต่างๆ ประเทศ และกอปรกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทยนั้นมีไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสที่ดีของ ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อ และ ผู้ประกอบการ ที่จะเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ต้องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้ได้ทราบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยนั้น ก็ได้ทำการแบ่งแยกไว้ตามหมวดหมู่ของสินค้าต่างๆ จึงทำให้เว็บไซต์ดูง่าย และมีความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งก็ทำให้เกิดความสะดวกทั้งมือใหม่และอาชีพที่เข้ามาใช้งาน เนื้อหาภายในของเว็บไซต์มีทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ, การ Review, ข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF เพื่อที่จะสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทันที

สถานที่ตั้งบริษัท BuyCOMs.com Location Map

BuyCOMs.COM CO.,LTD.
1373 ซ.ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 08-6340-0301 แฟกซ์ 02-530-9141
(GPS : 13.768602, 100.607061)